Anmäl mig

8 juni 07:30 - 09:00Söderhavet

Därför är ett specialdesignat typsnitt en självklar komponent i en modern varumärkesidentitet

Givet vår snabbt föränderliga omvärld, vad krävs för att en visuell varumärkesidentitet effektivt ska ta sig genom bruset? Förutsättningarna för varumärkeskommunikationen förändras snabbare än någonsin men utvecklingen och arbetet med varumärkesidentiteten hos många företag och organisationer hänger inte riktigt med.

I dagens splittrade kommunikationslandskap blir det allt svårare att hålla ihop en stringent och meningsfull varumärkesupplevelse genom alla touchpoints i kundresan. Här ser Söderhavet en stor potential i specialdesignade typsnitt för att skapa igenkänning, differentiera sig och därmed skapa konkurrenskraft. Ett unikt typsnitt blir särskilt viktigt i digitala touchpoints, där allt mer av det visuella uttrycket homogeniseras.

Söderhavet har arbetat med identiteten för SF Bio, där just typsnittet är en bärande byggsten.

Om seminariet

Välkommen till ett frukostseminarium där tyngdpunkten ligger på hur typsnitt kan lyfta och förstärka identiteter, både ur ett strategiskt och praktiskt perspektiv. Talare är Jesper Robinell, Creative Director och Oscar Bauer, Design Director samt Stefan Hattenbach, typsnittsdesigner och från SF Bio kommer Anna Rosang, affärsområdeschef digitala medier.

Vi bjuder på frukost.

Själva seminariet börjar 30 minuter efter eventets utsatta tid, kl 8.00. De första 30 minuterna ägnas åt frukost och mingel.

Avbokning sker senast 24h innan till event@soderhavet.com. Vid sen avbokning eller utebliven närvaro utgår no show-avgift 349 kr ex moms.

Anmäl mig

Talare

Jesper Robinell
Creative Director

Stefan Hattenbach
Type Designer

Oscar Bauer
Design director

Archived event

We just wanted to let you know that this event has already passed. Sorry you missed it? Create your own event with Confetti today!

Create your own site

Continue to Söderhavet – specialdesignade typsnitt